Holzenbosch verkoop gestartVoorthuizen breidt uit! Aan de zuidkant van dit geliefde dorp midden in het groen zullen twee nieuwe woonwijken gerealiseerd worden De Wikselaarse Eng en Hozenbosch. In nauwe samenwerking met de Gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld ontwikkelt De Bunte Vastgoed Oost circa 155 woningen in de Wikselaarse Eng en 109 woningen in Holzenbosch. 

De wijken zullen zich kenmerken door een dorpskarakter passend bij Voorthuizen. Daarnaast zullen de wijken bestaan uit een diverse palet aan woningtypologieën, waardoor menig koopzoekende zich aangesproken zal voelen tot deze wijken.
 

Planning Wikselaarse Eng

  • Eerste kwartaal 2017 (ontwerp) bestemmingsplan ter inzage Wikselaarse Eng.

Planning Holzenbosch

  • 4de kwartaal 2016 start bouwrijp maken Holzenbosch.
  • Begin 2de kwartaal 2017 prognose start verkoop eerste woningen.
  • 3de kwartaal 2017 start bouw eerste woning.