Holzengaarde verkoop gestartVoorthuizen breidt uit! Aan de zuidkant van dit geliefde dorp midden in het groen zullen twee nieuwe woonwijken gerealiseerd worden De Wikselaarse Eng en Hozenbosch. In nauwe samenwerking met de Gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld ontwikkelt De Bunte Vastgoed Oost circa 155 woningen in de Wikselaarse Eng en 109 woningen in Holzenbosch. 

De wijken zullen zich kenmerken door een dorpskarakter passend bij Voorthuizen. Daarnaast zullen de wijken bestaan uit een diverse palet aan woningtypologieën, waardoor menig koopzoekende zich aangesproken zal voelen tot deze wijken.
 

Planning Wikselaarse Eng

  • Start verkoop voorjaar 2018
  • Start bouw 3de kwartaal 2018
  • Oplevering eerste woning 3de kwartaal 2019

Planning Holzenbosch

  • Start bouw fase 1 oktober 2017
  • Start verkoop (half)vrijstaande woningen december 2017
  • Start verkoop nieuwe fase 1e  kwartaal 2018
  • Start bouw halfvrijstaande woningen 2e kwartaal 2018
  • Oplevering eerste woning 4de kwartaal 2018